BEDRIJVEN


Mensen staan centraal in elk bedrijf

Veel Westerse bedrijven hebben een uitgebreid personeelsbeleid en erkennen de waarde van mensen. Vaak ontbreekt echter het zicht op de positie van mensen in buitenlandse vestigingen, of zijn er onbedoelde effecten op mensen in de keten of in omringende gemeenschappen.

Advies

HR@W ondersteunt bedrijven die hun positieve impact op mensen willen versterken in de internationale keten. Vaak is er wel een commitment, maar blijft het daar steken. Met de juiste kennis en advies, kunnen bedrijven hun maatschappelijke impact versterken. De nieuwe UN Richtlijnen voor mensenrechten en bedrijven, ook bekend als de “Ruggie guidelines” en de nieuwe OESO richtlijnen, geven handvaten om zicht te krijgen op de impact van het bedrijf. Het helpt bedrijven bij “social compliance”, respecteren van mensenrechten en ketenverantwoordelijkheid. Human Right@Work heeft ervaring met het toepassen van deze richtlijnen in de praktijk. De ondersteuning kan bestaan uit de volgende onderdelen:

 • Ontwikkelen visie op mensenrechten en een strategie om te implementeren
 • Beleidsanalyse en/of gap analyse om vast te stellen wat al goed gaat en waar er verbetering nodig is
 • Risico-analyse
  • issue-analyse, welke sociale issues zijn het meest relevant voor het bedrijf
  • keten-analyse, welke onderdelen van de keten zijn het meest risicovol als het gaat om mensenrechten
  • stakeholder-analyse, met welke stakeholders moet u rekening houden
  • Monitoring en evaluatie
   • opstellen van KPI’s, waar wil u verbeteringen zien
   • evaluatie van KPI’s, is het gelukt deze verbeteringen te bereiken?
   • aanpassen beleid en strategie op basis van de monitoringsresultaten
   • Organisatie van impact-assessments in het buitenland, in een bepaalde keten of land
    • Interne training om de kennis, draagvlak en integratie van beleid te verbeteren
    • Stakeholder-bijeenkomsten

 

Human Rights@Work beschikt over een breed, internationaal netwerk om deze stappen te ondersteunen.

Met het nemen van (enkele van) deze stappen voldoen bedrijven ook aan de eisen van de sociale voorwaarden voor duurzaam inkopen door de overheid. Vragen? Neem contact op met info@humanrightsatwork.nl

Share This