OVERHEID

Rol van de overheid

Van de overheid wordt steeds vaker gevraagd dat zij een actieve rol inneemt om maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid van bedrijven te ondersteunen. Regelmatig wordt de regering gevraagd wat te doen aan misstanden in het buitenland, bijvoorbeeld kinderarbeid (bijv.. http://www.duurzaam-ondernemen.nl/detail_press.phtml?&act_id=11029).

Recent werden hier richtlijnen voor opgesteld door de Verenigde Naties. De overheid heeft namelijk de plicht mensen te beschermen tegen inbreuk op hun rechten door bedrijven.

 

MVO beleid en sociale voorwaarden

De Nederlandse overheid heeft al een MVO beleid en is nu bezig met een nationaal actieplan om ook de VN richtlijnen onderdeel maken van het beleid (kamerbrief). Dit gebeurt bijvoorbeeld al door MVO-voorwaarden te stellen aan subsidie, exportverzekeringen en handelsmissies.  Een ander voorbeeld zijn de sociale voorwaarden bij duurzaam inkopen, die het naleven van mensenrechten en arbeidsrechten onderdeel maken van elk contract met de overheid. De Rijksoverheid, provincies, waterschappen en gemeenten kopen jaarlijks voor ruim 50 miljard euro in. Met de sociale voorwaarden, wil de Nederlandse overheid internationaal bijdragen aan verbetering van de arbeidsomstandigheden en mensenrechten.

 

Human rights@Work steunt de overheid met training en advies

  • bij het toepassen van sociale voorwaarden bij duurzaam inkopen. Rekening houden met arbeidsomstandigheden en mensenrechten bij het inkopen. In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu adviseert Human Rights@Work een aantal gemeenten bij het toepassen van de sociale voorwaarden. Dit zal aansprekende voorbeelden creëren.
  • training over mensenrechten bij bedrijven aan overheidsinkopers, beleidsmakers en subsidie-verleners. Bijvoorbeeld een training voor subsidie-verleners die zeker willen weten dat de bedrijven geen kinderarbeid of dwangarbeid in hun keten hebben.
  • Het toepassen van de VN richtlijnen in beleid
Share This