Algemeen


Al een aantal decennia wordt er gedebatteerd over de verantwoordelijkheid van bedrijven versus de verantwoordelijkheid van de overheid voor het naleven van mensenrechten. Bedrijven die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen hebben ook al geruime tijd een  zekere verantwoordelijkheid voor bepaalde mensenrechten aanvaard.  De talloze internationale (multi-stakeholder) initiatieven, die zich richten op de internationale sociale- en milieu-effecten van de activiteiten en handel  van bedrijven, tonen dat aan.

Voor veel bedrijven is het niet helemaal duidelijk waar hun verantwoordelijkheid met betrekking tot mensenrechten begint en ophoudt.

Mensenrechten spelen een belangrijke rol in het debat rondom maatschappelijk verantwoord ondernemen (hierna MVO), omdat hierbij minder sprake is van vrijwilligheid dan bij MVO in het algemeen.

Hieronder iets over de juridische achtergrond.

 

Share This