De VN principes voor mensenrechten en bedrijven

Algemeen

VN humanrights

De VN principes voor mensenrechten en bedrijven (ook wel bekend als de Ruggie Principes) zijn een bekend gezaghebbend referentiepunt voor bedrijven en mensenrechten. Deze richtlijnen zijn bedoeld voor alle staten en bedrijven, zowel internationaal als nationaal, groot of klein, onafhankelijk van welke sector, locatie, eigendom of structuur. ISO (26000), GRI and the OECD hebben deze richtlijnen verwerkt in de ontwikkeling van hun eigen richtlijnen.

 

Drie pilaren van het raamwerk van Ruggie

1. Overheid:

verplichting om te beschermen

2. Bedrijven:

verantwoordelijkheid om te respecteren

3. Slachtoffers:

Toegang tot remedie

De staat heeft de verplichting burgers te beschermen tegen mensenrechtenschendingen van derde partijen, zoals bedrijven, door het juiste beleid, regulering en berechting. De verantwoordelijkheid om mensenrechten te respecteren betekent dat bedrijven due diligence moeten uitvoeren om te voorkomen dat ze inbreuk maken op de rechten van anderen en om negatieve impact te verhelpen waarbij ze betrokken zijn. De behoefte tot betere toegang voor slachtoffers tot effectieve remedie, zowel juridisch als niet-juridisch 

Richtlijnen voor overheden

 De verplichting om te beschermen bestaat uit 2 basisprincipes en 8 operationele principes.

De basisprincipes (vertaling LU):

 1. Staten moeten bescherming bieden tegen mensenrechtenschendingen door derden, zoals bedrijven, binnen het grondgebied of rechtsgebied. Dit vraagt het nemen van gepaste maatregelen om schendingen te voorkomen, te onderzoeken, te bestraffen en recht te zetten door effectief beleid, wetgeving, regulering en berechting
 2. Staten moeten helder de verwachting neerzetten dat bedrijven, die op hun grondgebied/rechtsgebied zijn gevestigd, mensenrechten moeten respecteren.

Richtlijnen voor bedrijven

De maatschappelijke verantwoordelijkheid om mensenrechten te respecteren, bestaan uit 5 basisprincipes en 8 operationele principes. De basisprincipes leggen uit wat de verantwoordelijkheid om te respecteren inhoudt, wat de bandbreedte van de verantwoordelijkheid is en het beleid en de procedures die een bedrijf zou moeten hebben. 

De operationele principes leggen uit waaraan dit beleid en deze procedures zouden moeten voldoen:

 • wat betekent het committeren aan beleid (principes 16 en 23)
 • wat houdt een due diligence proces in (principe 17):
  • het inschatten van  risico’s en meten van impact (principe 18)
  • het integreren in het bedrijf (principe 19)
  • het monitoren van het effect van genomen maatregelen (principe 20)
  • en het communiceren over impact (principe 21)
 • en wanneer remedie en klachtenmechanismes mogelijk te maken (principes 22 en 29)
Share This