FAQ

1.             Zijn bedrijven verantwoordelijk voor alle mensenrechten?

Bedrijven zijn verantwoordelijk voor het respecteren van alle mensenrechten waar zij effect op hebben. Het is aan het bedrijf zelf om vast te stellen welke mensenrechten dat zijn. Dit hangt mede af van het land, en van het soort activiteiten. Ook hangt het af van de relaties met zakenpartners.

 2.         Hoe ver gaat de verantwoordelijkheid in de keten?

Dit zeggen de internationale richtlijnen:

Bedrijven moeten allereerst kijken naar de effecten die ze zelf door hun eigen activiteiten veroorzaken (bv. in buitenlandse vestigingen).

Vervolgens moeten bedrijven kijken of hun eigen activiteiten bijdragen aan negatieve effecten op mensenrechten (bv. door inkoopprocessen)

Tenslotte kan een bedrijf verantwoordelijk zijn voor negatieve effecten die direct verbonden zijn aan zijn activiteiten, producten of diensten door zakenrelaties. Bijvoorbeeld dwangarbeid in de keten kan leiden tot hele goedkope competitieve producten. Dit kan niet alleen de reputatie van een bedrijf ernstig schaden, maar zelfs tot juridische consequenties leiden.

Waar een bedrijf zelf een negatief effect veroorzaakt of eraan bijdraagt,  moet het stappen nemen om het te stoppen of te voorkomen en zijn invloed gebruiken om de resterende effecten zoveel mogelijk te verzachten. Invloed wordt geacht te bestaan waar een bedrijf de mogelijkheid heeft om onrechtmatige praktijken te veranderen.

Waar een bedrijf niet heeft bijgedragen aan een negatief effect op mensenrechten, maar dit effect toch direct verbonden is aan zijn werkzaamheden, producten of diensten door zijn zakelijke relatie, is de situatie complexer.

Factoren die passende maatregelen bepalen in zulke situaties zijn:

  • de invloed die een bedrijf heeft op zijn zakenrelatie
  • hoe belangrijk deze relatie is voor het bedrijf,
  • de ernst van de schending en
  • of het beëindigen van deze relatie op zichzelf negatieve consequenties zou hebben voor mensenrechten.

 

3.         Is dit een nieuw thema voor bedrijven binnen MVO?

Nee, dit thema is altijd onderdeel geweest van de MVO agenda. Kijk naar het MVO referentiekader van de Nederlandse NGOs, dat al in 2003 voor het eerst werd uitgebracht. Ook toen waren arbeidsrechten en mensenrechten in de internationale bedrijfsvoering hier onderdeel van. De laatste jaren is bij veel bedrijven meer de nadruk komen liggen op de milieu effecten. De mensenrechten worden vooral als een probleem van de leveranciers gezien.

Wel nieuw is dat er consensus is op internationaal niveau over de verantwoordelijkheid van bedrijven.

 

4.         Wat is er veranderd nu er internationale principes van de VN zijn?

De principes geven duidelijkheid over wat staten en bedrijven moeten doen om de bestaande standaarden/verdragen op mensenrechten na te leven. Zij maken duidelijk welke stappen staten en bedrijven kunnen nemen om de negatieve impact van bedrijven op mensenrechten te voorkomen en te verminderen.

 

5.             Welke stappen moet een bedrijf nemen om te voldoen aan de internationale principes

Een bedrijf heeft 6 stappen nodig om de principes uit te voeren:

  1. zich committeren aan een beleid op mensenrechten
  2. vaststellen wat de risico’s zijn
  3. integreren van mensenrechten in beleid, procedures en verantwoordelijkheden
  4. de uitvoering hiervan monitoren
  5. communiceren over de impact op mensenrechten
  6. herstellen van negatieve impact op mensenrechten

 

 

 

Share This