Global Compact Principes

Global Compact is een initiatief van de Verenigde Naties. Van bedrijven wordt verwacht dat ze activiteiten en strategieën in overeenstemming brengen met tien universeel geaccepteerde principes op het gebied van mensenrechten, arbeidsrechten,  milieu en anti-corruptie.

Relevante principes zijn

  1. Bedrijven moeten de bescherming van internationaal erkende mensenrechten respecteren en ondersteunen;
  2. Bedrijven moeten ervoor zorgen niet medeplichtig te zijn aan mensenrechten schendingen;
  3. Bedrijven moeten de vrijheid voor werknemers om zich te organiseren en het recht op collectief onderhandelen erkennen;
  4. Bedrijven moeten alle vormen van dwangarbeid en gedwongen arbeid elimineren;
  5. Bedrijven moeten kinderarbeid  afschaffen ;
  6. Bedrijven moeten discriminatie  in relatie tot werkgelegenheid elimineren

 

Global Compact heeft veel relevante instrumenten verzameld en ontwikkeld. Een voorbeeld is de Global Compact Self Assessment Tool, die vragen en indicatoren heeft ontwikkeld ter uitvoering van de principes. Global Compact heeft ook veel goede voorbeelden verzameld  over de positie van mensenrechten binnen maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit staat in het Human Rights and Business Dilemmas Forum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share This