ILO Tripartite Declaration on Multinational Enterprises and Social Policy

De tripartite declaratie voor multi-nationale bedrijven en social beleid (MNE Declaratie) verduidelijkt de verplichtingen van bedrijven, die voortvloeien uit de ILO verdragen. Omdat deze principes voor bedrijven zijn geformuleerd, zijn ze explicieter over de verantwoordelijkheden ten aanzien van arbeidsrechten dan de conventies van de ILO.

Share This