Internationale richtlijnen en standaarden

ALGEMEEN

“The root cause of the business and human rights predicament today lies in the governance gaps created by globalization – between the scope and impact of economic forces and actors, and the capacity of societies to manage their adverse consequences. These governance gaps provide the permissive environment for wrongful acts by companies of all kinds without adequate sanctioning or reparation. How to narrow and ultimately bridge the gaps in relation to human rights is our fundamental challenge.”

                                    (John Ruggie in his  “Protect, Respect and Remedy: a Framework   for  Business and  Human Rights”, 2008)

Internationaal opererende bedrijven worden gereguleerd door de wetten van de landen waar ze gevestigd zijn en opereren. Sommige landen hebben echter de capaciteit niet om nationale wetten af te dwingen of ze voelen zich daarin beperkt door de concurrentiedruk om internationale investeerders. In het land van vestiging van het hoofdkantoor, willen overheden om verschillende redenen internationale bedrijven niet reguleren buiten hun grondgebied.

Er zijn internationale verdragen, zoals de Universele verklaring van de rechten van de mens en de verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie, die mensenrechten waaronder arbeidsrechten beschermen. Wanneer landen  deze verdragen niet geratificeerd hebben, zijn bedrijven hier juridisch echter niet aan gebonden. Veel bedrijven verbinden zich vrijwillig aan deze standaarden door ze op te nemen in hun beleid.

Gedurende de laatste twee decennia hebben vele (internationale) initiatieven richtlijnen en standaarden voor bedrijven ontwikkeld die gebaseerd zijn op internationale verdragen. De volgende richtlijnen en standaarden bieden gezaghebbende standaarden en processen die een kompas kunnen zijn om bedrijven te leiden in hun sociale maatschappelijke verantwoordelijkheid:

  1. VN Principes voor bedrijven en mensenrechten  (the ‘Ruggie Principles’)
  2. ILO Tripartite Declaration on Multinational Enterprises and Social Policy
  3. OECD guidelines for Multinational Enterprises
  4. Global Compact Principles
  5. ISO 26000
  6. Global Reporting Initiative (GRI)

 

Share This