ISO 26000

ISO (the International Organization for Standardization) publiceerde ISO 26000 als  internationale richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen in mei 2010. In tegenstelling tot andere standaarden van ISO, is deze richtlijn niet bedoeld voor certificering. Het is bedoeld als richtlijn voor de gebruikers. Twee van de zes belangrijkste onderwerpen gaan over mensenrechten en arbeidsrechten. Het geeft richtlijnen voor:

  • definities, concepten en terminologie;
  • achtergrond, trends en kenmerken van sociale verantwoordelijkheid;
  • principes en praktijk;
  • de belangrijkste onderwerpen van sociale verantwoordelijkheid;
  • integratie, implementatie en promotie van sociale verantwoordelijkheid in de organisatie en binnen de invloedssferen van het bedrijf;
  • identificatie en het betrekken van stakeholders; en
  • communicatie van inzet, resultaten en andere informatie gerelateerd aan sociale verantwoordelijkheid

ISO 26000 zou een internationaal bekend instrument kunnen worden zoals andere ISO standaarden. De richtlijnen kwamen tot stand in een internationaal multi-stakeholder proces met veel input uit ontwikkelingslanden. Deze richtlijn biedt ondersteuning bij het ontwikkelen van maatregelen op maatschappelijk verantwoord ondernemen en mensenrechten.

 

 

 

Share This