MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES

Maatschappelijke organisaties zijn al geruime tijd bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen van bedrijven. Zij spelen een belangrijke rol bij de implementatie van mensenrechten bij bedrijven.

Daarnaast worden mensenrechten juist binnen internationale (multi-stakeholder) initiatieven opgepakt, zoals de Ronde Tafel voor Duurzame Palmolie (RSPO), de Fair Wear Foundation of het Initiatief Duurzame Handel (IDH). Deze organisaties hebben standaarden ontwikkeld, waarin mensenrechten (deels) zijn opgenomen of zijn bezig met onderzoek en certificeren. Deze standaarden zouden nu moeten worden getoetst aan de UN Guiding Principles op mensenrechten en bedrijven.

Human Rights@Work werkt samen met maatschappelijke organisaties die een constructieve rol willen spelen om het bedrijfsleven te ondersteunen en aan te moedigen mensenrechten te respecteren. Voorbeelden van projecten zijn:

  • samen met een bedrijf en een NGO onderzoek begeleiden op basis van internationale richtlijnen (Oxfam-Unilever labour rights ¬†study)
  • projectleider van het project Duurzame Pleinen, waarbij gemeenten en bedrijven worden aangemoedigd een plein zo duurzaam ¬† mogelijk in te richten, waarbij het sociale aspect integraal wordt meegenomen.
  • Samen ontwikkelen van MVO strategie (UNICEF)
Share This