Nieuws

Mensenrechten/Kinderrechten en Duurzaam Toerisme

MVO Nederland netwerk toerisme

 

Op 2 juni vindt de jaarlijkse  Groeneveld Conferentie, hét jaarlijkse congres op het gebied van duurzaamheid en MVO in de toeristische sector. Dit jaar is er ook een speciale workshop die zal gaan over mensenrechten en kinderrechten in toerisme. In samenwerking met UNICEF, ECPAT en PLAN Nederland.

 

11 May 2016

EU Conference on Business and Human Rights

EU Roadmap on Business and Human Rights

 

 

 

 

Decision makers, politicians, business leaders, NGOs, trade unions, and researchers  met in Amsterdam to discuss ways to advance the implementation of the Business and Human Rights agenda of the European Union. 

At the same time, it was also the celebration of five year anniversary of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs), which provide the EU with important tools to achieve business respect for human rights.

 

9 May 2016

Five Global Companies join forces to fight migrant worker exploitation

The Coca-Cola Company, HP Inc., Hewlett Packard Enterprise, IKEA and Unilever today in London launched a new collaboration, the Leadership Group for Responsible Recruitment, focused on promoting ethical recruitment and combating the exploitation of migrant workers in global supply chains across industries.

 

21 April 2016

Zorgplicht van Nederlandse Ondernemingen inzake internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen

Een rechtsvergelijkend en empirisch onderzoek naar de stand van het Nederlands recht in het licht van de UN Guiding Principles. De Universiteit van Utrecht publiceerde dit rapport in opdracht van het Minsterie van Veiligheid en Justitie. In dit rapport wordt verslag gedaan van de zoektocht naar antwoorden op de vraag op welke manier en in hoeverre er in de Nederlandse wet en/of jurisprudentie een zorgplicht van Nederlandse vennootschappen ten aanzien van MVO is geregeld dan wel toegepast en in hoeverre de huidige stand van zaken wat dat betreft zich verhoudt tot de UN Guiding Principles on Business and Human Rights en tot de stand van zaken in de ons omringende landen.

Lees ook de kamerbrief met de reactie van het kabinet.

 

 

 

Share This