OESO richtlijnen voor multinationale ondernemingen

OECD mensenrechten

De richtlijnen van de organisatie voor economische en sociale ontwikkeling (OESO) gaan over alle gebieden van maatschappelijk verantwoord ondernemen, zoals het respecteren van de wet, het naleven  van internationale erkende standaarden en het tegemoetkomen aan de verwachtingen van de maatschappij. Deze richtlijnen werden recent herzien en gepubliceerd in mei 2011 waarmee ze in overeenstemming met de VN richtlijnen voor mensenrechten en bedrijven werden gebracht.

Nieuw in de herziene versie is de aandacht voor mensenrechten en het verduidelijken van ketenverantwoordelijkheid. Ook geeft de richtlijn aan dat de principes van de VN op due diligence net zo relevant zijn voor andere MVO onderwerpen (milieu, corruptie, consumenten) als voor mensenrechten. Deze richtlijnen verwijzen ter verduidelijking soms expliciet naar de ILO tripartiete declaratie .

Share This