Over

Human Rights@Work (HRW)

HRW is opgericht door Liesbeth Unger  en is het eerste adviesbureau in Nederland dat gespecialiseerd is in de relatie tussen internationale mensenrechten en bedrijven.  Klanten zijn bedrijven die gecommitteerd zijn aan het respect voor mensenrechten om dit in de praktijk te brengen met risico-analyses, procesbegeleiding, impact assessment, advies en training. Daarnaast werkt HRW met de overheid en maatschappelijke organisaties, die bedrijven willen stimuleren om mensenrechten in de praktijk te respecteren. HRW adviseert de overheid o.a. hoe te beoordelen of bedrijven mensenrechten respecteren, zoals bij duurzaam inkopen. Daarnaast werkt HRW met maatschappelijke organisaties die het bedrijfsleven op een constructieve manier willen stimuleren om mensenrechten te respecteren , zoals UNICEF met het toepassen van de Child Rights and Business Principles. Juist door het werken met de verschillende actoren in de maatschappij, is HRW als geen ander in staat om partijen bij elkaar te brengen, zodat ze elkaar kunnen versterken bij het in de praktijk brengen van mensenrechten via multi-stakeholder initiatieven en stakeholder dialoog.

 

Liesbeth Unger Het is mijn passie om bruggen te slaan tussen bedrijven en de verbetering van mensenrechten wereldwijd. Vanuit mijn internationale ervaring,  waarbij ik veel heb gezien hoe zaken lokaal werkelijk worden toegepast, heb ik een gezonde dosis realiteitszin ontwikkeld. Daarnaast heb ik een pragmatische instelling. Dit maakt dat ik altijd op zoek ga naar de praktische toepassing van beleid. Zonder daarbij uit het oog te verliezen waar het in de kern om draait. Namelijk om respect voor mensen en mensenrechten.

Liesbeth werkt al meer dan vijftien jaar aan Maatschappelijk Verantwoord ondernemen, met name gericht op de effecten van bedrijven op mensenrechten. Zij heeft een internationaal juridische achtergrond en werkte vijf jaar voor de ILO in Azië. Hier adviseerde zij de overheid over het verbeteren van arbeidsrechten, waaronder kinderarbeid. In Nederland werkt zij met bedrijven en andere actoren aan verbeteren in de internationale ketens. Zij zit in de raad van advies voor MVO van KPN, werkte met Unilever aan verbeteringen in de keten, trainde bedrijven en overheid in het toepassen van mensenrechten in de praktijk. Zij was als adviseur betrokken bij diverse belangrijke en innovatieve projecten met Global Compact Nederland, VNO-NCW, de RSPO, de VBDO, ASN Bank, maar ook met de Stop Kinderarbeid Campagne, diverse Nederlandse gemeenten en UNICEF. De afgelopen twee jaar werkt zij als adviseur voor internationale en nationale projecten op het gebied van MVO en mensenrechten en werkte mee aan toonaan-gevende publicaties op het onderwerp. Ook werkt zij samen met de overheid bij de implementatie van de sociale voorwaarden bij publieke aanbestedingen. Zij deed ervaring op in de volgende sectoren: Landbouw en visserij, telecom, bouw, toerisme, retail, non-profit, overheid, financiële dienstverlening.

Samenvatting expertise: Internationaal recht, internationale kaders en richtlijnen voor bedrijven (ISO26000, OESO richtlijnen, VN richtlijnen bedrijven en mensenrechten, GRI, Global Compact , ILO, etc.), certificering, sociaal duurzaam inkopen, training &faciliteren, mensenrechten

 

 

 

Share This