Projecten

 • External collaborator voor de ILO (2013-2014)

De ILO wil zijn relaties met het Nederlandse bedrijfsleven versterken om zijn diensten en producten beter ten goede te laten komen aan het bedrijfsleven. Hiervoor wordt een behoefte-analyse gemaakt door middel van interviews en desk research. Vervolgens kijken we hoe we Nederlandse bedrijven het beste gebruik kunnen maken van ILO’s diensten wanneer dat gewenst en relevant is.

 • Impact op mensenrechten op productniveau (2013-2014)

Questionmark, een nieuwe  consumenten-app, meet de impact van producten op gezondheid, milieu, mensenrechten en dierenwelzijn, om de consument te informeren over de duurzaamheid van producten. De ambitie is om dat groot uit te rollen in de komenden jaar. Samen met Questionmark, ontwikkelt Human Rights@Work de methode om de impact op mensenrechten te meten.

 • Advies aan diverse bedrijven op mensenrechten (2012-heden)

Steeds meer bedrijven willen maatregelen nemen om mensenrechtenschendingen te voorkomen. Human Rights@Work werkt met een aantal individuele bedrijven om dit binnen het bedrijf vorm te geven door beleid, due diligence en rapportage. Zie diensten.

 • Docent Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, NEVI (2014)

Het programma Expert – NEVI 2richt zich op verdieping van kennis en vaardigheden van een inkoopprofessional. De module maatschappelijk verantwoord inkopen is daar nu verplicht onderdeel van. Gericht op inkopers van bedrijven en overheid.

 

 • Human Rights gap analysis voor RSPO, Round Table for Sustainable Palm Oil (2013)

Een multi-stakeholder initiatief om de productie van palmolie te verduurzamen.  Human Rights in the RSPO laat zien hoe de RSPO zou kunnen aansluiten bij de nieuwste onwikkelingen op het gebied van mensenrechten en bedrijven en daarmee meer conflicten zou kunnen voorkomen.

 •  Sectoraanpak Mensenrechten bij kleinere bedrijven met MVO Nederland (2013), vervolg in 2014

Samen met MVO Nederland en adviesbureau CREM werkte HRW aan een mensenrechtenproject met vier sectoren bedrijven, in de toerisme sector, de hulpmiddelensector, de bloemensector en de specerijensector. Met de toerisme-sector zal een volgende stap worden genomen dit jaar.

 • Oxfam-Unilever project labour rights in the supply chain (2011-2012):

 een onafhankelijk onderzoek naar de arbeidsrechten en arbeidsomstandigheden  in de keten van Unilever in Vietnam. Gepubliceerd in februari 2013.

 

 • Raad van Advies MVO bij KPN ( 2011-heden): 

 Lid van de Raad van Advies voor de interne MVO Stuurgroep van KPN

 • Agentschap NL en Ministerie Infrastructuur en Milieu, (2011-2013)

 Toepassen sociale voorwaarden bij duurzaam inkopen. Trainingen aan overheidsinkopers en begeleiden van gemeenten bij aanbestedingen.

 

 


 • VBDO-Onderzoek en Conferenties Mensenrechten en bedrijven

  Met VBDO en BECO onderzocht HRW goede voorbeelden van Nederlandse bedrijven op mensenrechten en organiseerde de conferentie juni 2012. Take a closer look, Current practices of Dutch business on Human Rights. Ook in 2013 droeg HRW bij aan de conferentie en de publicatie Looking Closer, Business and Human Rights by Dutch companies, 2013

 • Duurzame Pleinen

 Projectleider Duurzame Pleinen. Toepassen van de sociale voorwaarden en de milieu-criteria bij de herinrichting van een plein.

 • Kinderarbeid bestrijden via openbare aanbesteding, voor de Campagne Stop Kinderarbeid en het bedrijven platform Kinderarbeid ontwikkelt Human Rights@Work een toolkit voor Europese overheidsinkopers. Praktische informatie over wat een inkoper  kan doen.


 • Handleiding bedrijven voor de sociale voorwaarden bij duurzaam inkopen door de overheid met MVO Nederland. Hiermee is invulling gegeven aan de redelijke inspanningsverplichting die bedrijven hebben om te zorgen dat hun eigen inkoopbeleid en praktijk niet het risico loopt om de fundamentele ILO conventies en mensenrechten te schenden.
 • Trainingen mensenrechten en bedrijven. Vanuit Aim for human rights heeft Liesbeth Unger diverse trainingen verzorgd voor bedrijven op mensenrechten. Deelnemers aan deze trainingen waren o.m. AkzoNobel, TNT, ABN AMRO Bank, Fortis Bank, Atradius, ING, Agentschap NL, EVD, WE, Shell. Specifieke trainingen zijn ontwikkeld voor o.m. de EVD op kinderarbeid en dwangarbeid.
 • Multi-stakeholder programma’s, stakeholder bijeenkomsten. Veel bedrijven kiezen voor de weg om gezamenlijk binnen de sector en met andere relevante spelers een oplossing te zoeken voor complexe problemenop gebied van arbeidsrechten en mensenrechten. Vanuit Oxfam Novib heeft Liesbeth Unger processen geìnitieerd en invulling gegeven door relevante partijen (belangrijke bedrijven uit de sector, NGOs, vakbonden) bij elkaar te halen en een gezamenlijke agenda te formuleren.
 • Certificering en internationale initiatieven. Veel bedrijven kiezen voor het volgen van een international erkend systeem om risico’s te vermijden en verbeteringen door te voeren. Liesbeth Unger heeft ervaring met verschillende systemen: Bv. de Fair Wear Foundation, de Fair Trade Organisatie, Utz certified en Rainforest Alliance, SA8000, OESO richtlijnen, ISO 26000.
 • Kinderarbeid en andere ILO normenAls expert van de ILO werkte Liesbeth Unger jarenlang in Azie met overheden, bedrijven en NGOs aan het bestrijden van kinderarbeid en andere daarmee verwante ILO normen.

 

 

 

Share This