OMGAAN MET Klachten

Hoe maak je dit effectief voor mensenrechten? 

Een klachtenmechanisme  is een manier voor werknemers of externe belanghebbenden om klachten of zorgen over hun werkomgeving of welzijn kenbaar te maken. Volgens de EU CSDDD wordt dit verplicht.

Externe belanghebbenden die effecten ondervinden van bedrijfsactiviteiten moeten ook hun zorgen of klachten kunnen uiten. Dit kunnen bijvoorbeeld omliggende gemeenschappen of werknemers in de keten zijn.

Het kan gaan over gezondheid en veiligheid, discriminatie, intimidatie en ook over schade aan de natuurlijke hulpbronnen van mensen die beïnvloed worden door de activiteiten van een bedrijf. Het dient als feedbacksysteem.

Is het meldingssysteem, de hotline, het klokkenluidersbeleid, anonieme klachtenmechanismen van uw bedrijf ook effectief voor mensenrechten? 

grievance mechanism feedback system

Externe belanghebbenden weten vaak niet dat een klachtenmechanisme bestaat. Ze kunnen gefrustreerd raken, omdat niemand naar hen luistert. Ze gaan demonstreren, protesteren of stappen met hun zorgen naar de media.

Hoe helpen we onze klanten?

We geven specifiek advies over klachten van mensenrechtenschendingen, bijvoorbeeld kinderarbeid, dwangarbeid, of leefbaar loon in de keten.

Beoordelen van de effectiviteit van het bestaande klachtenmechanisme voor mensenrechten en ondersteunen bij het ontwikkelen van effectievere oplossingen. 

We adviseren bij het vinden van manieren om klachten van externe stakeholders te identificeren en behandelen. 

Voordelen van een effectief klachten-mechanisme zijn:

  • Werknemers of externe belanghebbenden voelen zich gehoord en gewaardeerd.
  • Eventuele problemen identificeren voor het escaleert. 

  • Ondersteunt risico-management
  • Het creëert een open cultuur waarin de mensenrechten kunnen worden besproken.
Share This