verantwoord ondernemen door due diligence

Afstemming op vrijwillige en verplichte normen

raagt u zich af hoe u due diligence op mensenrechten kunt uitvoeren in lijn met internationale regelgeving?

Hoe identificeer en ken je alle mensenrechtenrisico’s, ook in de waardeketen?

Hoe kun je prioriteiten stellen op een manier die gerechtvaardigd en legitiem is?

Onze aanpak is volledig afgestemd op de UN Guiding Principles for Business and Human Rights (UNGP’s), de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de huidige en toekomstige EU-wetgeving op het gebied van due diligence, waaronder de CSRD/ESRS, CSDDD, Sustainable Finance Disclosure regulation (SFRD), Green Taxonomy, Conflict Minerals regulation, Deforestation regulation en  de EU Ban on products made with forced labour. 

due dilligence human-rights

STAP VOOR STAP OF EEN PAKKET

Diensten stap voor stap

Diensten worden apart beschreven omdat sommige organisaties de voorkeur geven aan een stapsgewijze aanpak.

Deze diensten kunnen echter worden gecombineerd in één pakket. Meestal werken we eerst met een globale risicobeoordeling plus een kloofanalyse om alle beleidsregels en processen te beoordelen en te bepalen waar je als bedrijf staat.

Dit leidt tot een strategie en een meerjaren plan.

Dienstenoverzicht

Onze due diligence-diensten

 

Neem een kijkje op de volgende pagina’s.

Share This