Stakeholder management

Betekenisvolle dialoog

Mensenrechten gaan over mensen. Een organisatie kan veel belanghebbenden hebben, waaronder werknemers, gemeenschappen, leveranciers en hun werknemers, klanten en consumenten. Het is cruciaal om vast te stellen wie belangrijke stakeholders zijn. Volgens de internationale richtlijnen en wetgeving moet een bedrijf een zinvolle dialoog voeren met belanghebbenden, vooral met degenen die mogelijk negatieve consequenties ondervinden van het bedrijf. Dit kan een uitdaging zijn voor bedrijven met wereldwijde toeleveringsketens en waardeketens. 

stakeholder management-human-rights

Hoe ondersteunen we onze klanten?

Ontwikkelen van cruciale relaties, bemiddelen en organiseren bijeenkomsten met stakeholders.

Ontwikkelen van een zinvolle dialoog, zodat de juiste prioriteiten worden gesteld en oplossingen worden ontwikkeld.

Samen met onze partners gebruiken we tools en methodologieën om belanghebbenden op afstand en hun vertegenwoordigers te betrekken.

Voordelen van een zinvolle dialoog

 

 

  • Mechanisme voor vroegtijdige waarschuwing door de zorgen van belanghebbenden te kennen
  • Dialoog met leveranciers en klanten over mensenrechten voegt waarde toe aan de relaties
  • Creëert begrip voor de lokale context en groepen mensen die risico lopen

Verkrijgen van belangrijke kennis en informatie over ernstige mensenrechtenrisico’s

Waardering en begrip voor het due diligence proces van het bedrijf.

human rights risk assessment unicef
human rights risk impact assessment friesland
human rights risk  assement impact philips
human rights risk impact assessment oxfam
human rights risk impact assessment danida
human rights risk impact assessment mvo
human rights risk impact assessment koninkrijk der nederlanden
human rights risk impact assessment hivos
human rights risk impact assessment arcadius
human rights risk assessment unilever
human rights risk assement impact sbm offshore
human rights risk impact assessments
human rights risk assement impact tpv
human rights risk assement impact dsm
human rights risk assement impact ns
human rights risk assement impact ahold
human rights risk assement impact admc
human rights risk assement impact admc
human rights risk assement impact fiskars
human right risk impact assessments
human rights at work asml
human rights at work vattenfall
human rights at work pianoo
human rights at work mkb
Share This