HUman rights policy en strategisch advies

We beoordelen uw beleid en helpen met de implementatie

 • Heeft uw bedrijf al een mensenrechtenbeleid?
 • Heeft uw bedrijf een gedragscode  voor leveranciers?
 • Vraagt uw klant om een Modern Slavery Statement?
 • Is het beleid afgestemd op de internationale normen en vereisten?

Het hebben van een mensenrechtenbeleid of human rights policy is vaak de eerste stap in due diligence op het gebied van mensenrechten. Een human rights policy houdt in dat bedrijven zich niet alleen verplichten tot het naleven van lokale normen, maar ook tot het naleven van internationaal overeengekomen mensenrechtennormen en het beschrijven van het implementatieproces.

human rights policy mensenrechtenbeleid

Human rights policy advies voor bedrijven

Aanpak human rights policy strategisch advies:

 • Herziening of ontwikkeling van een human rights policy in lijn met internationale regelgeving en normen.
 • Due diligence beleid en plan om vast te stellen om de uitvoering te beschrijven 
 • Strategisch advies en ondersteuning om een actieplan of stappenplan te ontwikkelen 
 • Het ontwikkelen van KPI’s om de voortgang te meten

Voordelen voor bedrijven:

Voordelen human rights policy:

 • Vergroten interne kennis en bewustzijn en concretiseren van mensenrechten.
 • Biedt een basis voor het prioriteren van acties
 • Vergemakkelijkt het rapporteren over geboekte vooruitgang met betrekking tot mensenrechten risico’s.
 • Komt tegemoet aan vragen en verwachtingen van klanten, investeerders en wetgeving. 
 • Duidelijkheid over commitment en plan
 • Kans voor verbeteren externe relaties 

Bedrijven die hebben samengewerkt met HR@W zijn onder andere:

Share This