Mensenrechten zijn een zaak van bedrijven

Dia1

 “Where,  after  all,  do  universal  human  rights  begin?  In  small  places,  close to home, so close and so small that they cannot be seen on any map of the world. Yet they are the world of the individual person: the neighborhood he lives in; the school or college he attends; the factory, farm or office where he works.. Unless these rights have meaning there, they have little meaning anywhere.” (Eleanor Roosevelt)

Kent u deze cijfers? Ze lijken overweldigend. Wat hebben bedrijven hiermee te maken? Is dat niet een zaak van de overheid, van de VN?

Bijna dagelijks lezen we in de media over Nederlandse of Westerse bedrijven die verantwoordelijk gehouden worden voor fabrieken waar ze hun spullen laten maken onder mensonterende of zelfs zeer gevaarlijke omstandigheden.

                                  “The  difference  between  what  we  do  and  what  we  are  capable  of  doing   would  suffice  to  solve  most  of  the  world’s  problems.”

Mahatma Ghandi

Wat is de impact van een bedrijf op mensenrechten? Is “social compliance” en een gedragscode voldoende om impact op mensenrechten te voorkomen? Welke leveranciers of andere zakenpartners kunnen een risico vormen? Wat weet u van de wetgeving in dat land? En vele andere vragen. Neem contact op met l.unger@humanrightsatwork.nl

Dia1

 

 

 

 

Wat zijn mensenrechten?

arbeidsrechten
Arbeidsrechten gemeenschapsrechten

Dit zijn rechten die gelden voor ieder mens waar die zich ook bevindt. Deze rechten staan in internationale verdragen. Arbeidsrechten zijn het meest bekend voor bedrijven. Denk aan het recht voor werknemers om zich te organiseren, aan kinderarbeid. Ook rechten van omwonenden, zoals het recht op eigendom, of culturele rechten.