Kinderarbeid neemt toe door COVID-19

Vrijdag 12 juni stonden we stil bij de Internationale Dag tegen Kinderarbeid. Volgens de cijfers van vóór de coronapandemie werken wereldwijd nog altijd 152 miljoen jongens en meisjes, waarvan maar liefst 72 miljoen gevaarlijk werk doen. Het goede nieuws is dat we...

read more

Rise in child labour due to COVID-19

On June 12th we celebrated the International Day against Child Labour. According to the pre-COVID-19 figures, 152 million boys and girls are still trapped in child labour worldwide, with as many as 72 million doing dangerous work. The good news is that we are making...

read more
Share This