EU-conferentie over bedrijfsleven en mensenrechten

Blog

Besluitvormers, politici, bedrijfsleiders, NGO’s, vakbonden en onderzoekers kwamen in Amsterdam bijeen om te bespreken hoe de uitvoering van de agenda voor bedrijfsleven en mensenrechten van de Europese Unie kan worden bevorderd. Tegelijkertijd werd het vijfjarig bestaan gevierd van de UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP’s), die de EU belangrijke instrumenten bieden om te bereiken dat bedrijven de mensenrechten respecteren.

Share This