FIFA en Mensenrechten

Blog

For the Game, for the World” Dit rapport van professor Ruggie schetst de relevante mensenrechtencontext voor de FIFA en presenteert 25 gedetailleerde aanbevelingen voor actie.

Share This