Organisaties

Bouw aan uw mensenrechtencapaciteit

We bieden bedrijfstrainingen op maat om het bewustzijn over mensenrechten en due diligence te vergroten en collega’s te inspireren om van mensenrechten een prioriteit te maken. We rusten mensen in het bedrijfsleven uit met de kennis die ze nodig hebben om mensenrechtenrisico’s in hun bedrijfsactiviteiten en toeleveringsketens te identificeren, te voorkomen en aan te pakken, zodat ze op verantwoorde wijze zaken kunnen doen. HRW heeft uitgebreide trainingservaring en werkt ook samen met de Löning Academy. Neem contact met ons op om te ontdekken welk type training bij uw organisatie past.

 

Services for companies

Wat is het voordeel voor uw bedrijf?

Onze ervaring is dat training in mensenrechten absoluut essentieel is voor verantwoord ondernemen:

 • Consumenten, investeerders en klanten stellen steeds hogere eisen en zijn zich steeds meer bewust van mensenrechten.
 • Risicobeheer van mensenrechten is onmogelijk zonder enige kennis
 • Als u de risico’s voor mensen minimaliseert, minimaliseert u ook de risico’s voor uw bedrijf
 • Een solide capaciteit op het gebied van mensenrechten in je bedrijf is een sterk punt dat helpt om financiële, juridische en reputatierisico’s te beperken, terwijl het je ook helpt om talent te behouden en veerkracht op te bouwen in de toeleveringsketen.

Voor wie is het?

Mensen in verschillende rollen in de organisatie hebben verantwoordelijkheden voor het beheren van risico’s op het gebied van mensenrechten. Dit kunnen bijvoorbeeld mensen zijn die werken bij inkoop, personeelszaken, risicomanagement, duurzaamheid of ethiek en naleving. Met de praktische kennis kunnen zij risico’s met betrekking tot mensenrechten effectief aanpakken.

We bieden de training die ze nodig hebben en bereiden ze voor op hun verantwoordelijkheden. We helpen je ook bij het opbouwen van de capaciteit van leveranciers die de gedragscode van het bedrijf moeten volgen.

HR@W biedt op maat gemaakte diensten binnen het kader van de UN Guiding Principles on business and human rights. Aangezien er steeds meer regelgevende vereisten komen van nationale overheden of de EU, zorgen we ervoor dat we ons hier ook op afstemmen. Hieronder vallen bijvoorbeeld alle stappen van het due diligence-proces:

HR@W werkt met de internationaal erkende due diligence stappen, die bedrijven helpen grip te krijgen op mensenrechten. Ons doel is om te helpen bij het vergroten van het bewustzijn en het begrip van mensenrechten en bij het identificeren en prioriteren van risico’s in de eigen bedrijfsvoering en toeleveringsketens. We helpen bij het ontwerpen van maatregelen om risico’s te voorkomen en aan te pakken, waar de maatregelen op gericht moeten worden en wat er gecommuniceerd moet worden. Adviseren bij de ontwikkeling van goede en effectieve klachtenmechanismen is ook belangrijk.

dienstverlening voor bedrijven

Risico’s en impactanalyse

HR@W kan u helpen uw belangrijkste risico’s te bepalen en prioriteiten te stellen om reputatieschade te voorkomen en een proactieve aanpak te hanteren bij het bepalen van prioriteiten. We maken gebruik van onze uitgebreide kennis van sectoren, landen en kwesties en hebben een breed netwerk onder belanghebbenden.

HR@W helpt ook om de werkelijke impact in internationale operaties of toeleveringsketens te beoordelen. We hebben ervaring in het implementeren van op maat gemaakte methodologieën voor de beoordeling van de impact op mensenrechten. Een welkome aanvulling op uw auditaanpak.

Bijvoorbeeld voor Philips: Human Rights@Work keek naar de impact op mensenrechten van een van Philips’ eigen fabrieken.

dienstverlening voor bedrijven

Beleid, strategisch advies en beheer van belanghebbenden

Breng bestaand beleid onder één paraplu of stem het af op internationale normen met een mensenrechtenbeleid. HR@W biedt diepgaande kennis van juridische en soft law-vereisten met betrekking tot mensenrechten, of het nu gaat om arbeidskwesties, conflictmineralen of due diligence-vereisten, en ondersteunt en coacht bij het wereldwijd uitrollen van nieuw beleid.

Implementatie vereist een strategie waarbij verschillende interne en externe belanghebbenden betrokken zijn. Met een breed netwerk van NGO’s, overheden en bedrijven kan HR@W u helpen bij het creëren van waardevolle input en het faciliteren van de dialoog met belanghebbenden over uw reis bij de implementatie van mensenrechten.

We kunnen dit doen in een rol als adviseur, coach, onderzoeker of door het faciliteren van uw bijeenkomst met stakeholders.

Bijvoorbeeld voor Ahold Delhaize: Human Rights@Work heeft samen met partner Enact Sustainable Strategies Ahold Delhaize geholpen bij het ontwikkelen van een roadmap voor due diligence, zowel op holdingniveau als voor de merken.

Of voor Friesland Campina: Human Rights@Work faciliteerde interne en externe stakeholderworkshops om volgende stappen te ontwikkelen op het gebied van mensenrechten due diligence voor Friesland Campina.

dienstverlening voor bedrijven

Integratie met de bedrijfs- en monitoringsystemen

Coaching en advies om mensenrechten geaccepteerd te krijgen door het bestuur of door collega’s. HR@W biedt advies voor het aanpassen van bestaande managementprocessen, inclusief monitoringsystemen om effectiever te worden in het beheren van mensenrechtenverplichtingen.

Bijvoorbeeld voor Ahold Delhaize: Human Rights@Work ontwikkelde een gap-analyse van alle managementprocessen die relevant zijn voor mensenrechten.

dienstverlening voor bedrijven

Training en rapportage

Op maat gemaakte incompanytrainingen om het bewustzijn over mensenrechten en due diligence te vergroten en collega’s te inspireren om van mensenrechten een prioriteit te maken. HRW heeft uitgebreide ervaring met trainingen.

HR@W kan je helpen bij het bepalen van geschikte manieren om te rapporteren en bij het ontwikkelen van de juiste indicatoren om prestaties te meten.

Dit kan op een website of in een duurzaamheids-/CSR-verslag, in een geïntegreerd verslag of zelfs in een apart mensenrechtenverslag.

Bijvoorbeeld voor het Indiase Mahindra Sanyo Special Steel: Human Rights@Work ontwikkelde een online videotraining voor interne belanghebbenden om mensenrechten in hun werk te integreren.

dienstverlening voor bedrijven

Koppeling met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s)

De 17 SDG’s die landen hebben aangenomen om een einde te maken aan armoede, de planeet te beschermen en welvaart voor iedereen te garanderen, voorzien een belangrijke rol voor bedrijven. Sommige multinationals hebben hun steun al uitgesproken voor deze doelen. Om hun volledige bijdrage aan duurzame ontwikkeling te realiseren, moeten bedrijven respect voor mensenrechten centraal stellen in hun strategie. HR@W kan helpen bij het ontwikkelen van een strategie om bij te dragen aan de SDG’s met je core business met respect voor mensenrechten.

Human Rights@Work werkte samen met de Sociaal Economische Raad, Nederland, als adviseur om casestudies te ontwikkelen voor het SER-rapport: ‘Kansen benutten, risico’s beheersen-de relatie tussen SDG’s en IRBC’.

“Wanneer bedrijven respect voor mensenrechten stimuleren in hun eigen activiteiten en hun wereldwijde waardeketens, genereren ze een ongekende grootschalige positieve impact op het leven van mensen die de voordelen van duurzame ontwikkeling het hardst nodig hebben.”

Prof Ruggie in zijn keynote toespraak op 14 november 2016 voor het VN Forum on Business and Human Rights in Genève, Zwitserland.

Waarom mensenrechten voor het bedrijfsleven?

De verwachtingen van bedrijven, of het nu gaat om hun klanten, NGO’s, investeerders of overheden, worden steeds hoger. Al tientallen jaren is er een debat gaande over de aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van bedrijven voor mensenrechtenschendingen. Sinds de Verenigde Naties de UN Guiding Principles for business and human rights (UNGP) hebben aangenomen, bestaat er meer duidelijkheid over deze verantwoordelijkheden en geven de UNGP en andere kaders richtlijnen over hoe ze moeten worden geïmplementeerd. Veel bedrijven zijn zich er misschien niet van bewust dat ze al te maken hebben met mensenrechten. Gezondheid en veiligheid bijvoorbeeld, die in sommige sectoren bovenaan de agenda staan, maken deel uit van mensenrechten. Hetzelfde geldt voor diversiteit, gelijke beloning en alle arbeidsgerelateerde kwesties. 

Minder bekend zijn milieukwesties, zoals vervuiling en schoon water, omdat dit meestal onderwerpen zijn op de milieuduurzaamheidsagenda. Ze hebben ook invloed op mensenrechten. Mensenrechten zijn dus een integraal onderdeel van zakendoen. Uw bedrijf.Steeds meer landen nemen wetten aan die internationale toeleveringsketens reguleren (bijv. de Modern Slavery Act in het VK, due diligence voor kinderarbeid in Nederland, de EU-verordening inzake conflictmineralen, de Franse due diligence-wet). Beleidsmakers, NGO’s, investeerders en media verhogen hun verwachtingen. Van grotere overheidsbedrijven wordt verwacht dat ze rapporteren over de gevolgen voor de mensenrechten. Bedrijven die actief zijn in landen waar de mensenrechten in gevaar zijn, zullen onder druk komen te staan om hun manier van zakendoen op dit gebied te verbeteren.

Bedrijven die met HR@W hebben gewerkt zijn onder andere:

 • Friesland Campina
 • SBM Offshore
 • APG/ABP
 • KLM
 • DSM
 • Philips
 • AkzoNobel
 • KPN Telecommunications
 • Vattenfall-Nuon
 • Mahindra Sanyo Special Steel
 • AholdDelhaize
 • Loders Croklaan
 • Unilever
 • Burberry
Share This