Overheden en internationale organisaties

Met haar dienstverlening op maat en uitgebreide netwerk en kennis ondersteunt Human Rights@Work de overheid om effectiever te zijn naar bedrijven in zowel haar toezichthoudende als ondersteunende rol.

Voorbeelden van diensten zijn:

governments intergovernmental organization

Het is de taak van regeringen om ervoor te zorgen dat bedrijven de mensenrechten respecteren. Lees meer

Due diligence-advies/risicobeoordeling en ontwikkeling van tools

Human Rights@Work biedt advies aan overheden om bedrijven te informeren en te adviseren hoe verantwoord te ondernemen. 

Voor de Nederlandse overheid ontwikkelde HR@W bijvoorbeeld een due diligence tool voor het Kinderarbeidfonds om de kwaliteit van bedrijfsvoorstellen te beoordelen.

government intergovernmental organization

Training

Hoewel overheden een belangrijke rol spelen om ervoor te zorgen dat bedrijven verantwoord opereren, zijn overheidsfunctionarissen vaak niet gespecialiseerd in zaken als kinderarbeid of dwangarbeid. Wij bieden hiervoor trainingen op maat.

Voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die verantwoordelijk is voor beslissingen over overheidssubsidies voor bedrijven, heeft HR@W bijvoorbeeld een training aangeboden over kinderarbeid en dwangarbeid, en due diligence.

intergovernmental organization

Openbare aanbestedingen met respect voor mensenrechten

Sinds 2010 werkt Human Rights@Work aan overheidsopdrachten met respect voor mensenrechten. Al in 2012 ondersteunde het de Nederlandse overheid bij de ontwikkeling van het beleid voor de internationale sociale voorwaarden in contracten.

En opnieuw in 2017 heeft Human Rights@Work geholpen om de stappen van verantwoord inkopen  in lijn te brengen met de OESO-richtlijnen en de UN Guiding Principles voor bedrijfsleven en mensenrechten. In 2018 startte de ISV Academy, ontwikkeld door Human Rights@ Work en haar partners Conducto, Circle8 en Twinkel.

Voorbeelden van diensten:

 • Training over aanbestedingen met respect voor mensenrechten
 • Coaching van overheidsinkopers bij aanbestedingen
 • Advies over integratie van mensenrechten in aanbestedingen

In 2019 en 2020 liep de ISV Academy voor ambtenaren, met 7 modules gedurende 9 maanden.

Aan de Gemeente Den Haag: bijvoorbeeld bood Human Rights@Worked advies op maat om mensenrechten te integreren in hun openbare aanbesteding van natuursteen.

Regeringen moeten ervoor zorgen dat bedrijven de mensenrechten respecteren

Naast het stellen van wettelijke normen kunnen overheden bewustwording creëren of specifieke voorwaarden stellen in contractuele relaties met bedrijven (bijv. subsidies, contracten, leningen, verzekeringen). 

Het is niet altijd gemakkelijk voor overheden om bedrijven met deze boodschap te bereiken of hen zover te krijgen dat ze zich committeren.

Overheden beschikken mogelijk niet over de juiste informatie over de manier waarop bedrijven het mensenrechtenbeleid naleven. Ook kan een tekort aan institutionele capaciteit om de implementatie en bevordering van mensenrechten te garanderen een belemmering vormen voor overheden om hun toezichthoudende rol te vervullen.

Overheidsorganisaties die met HR@W  hebben gewerkt:

 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland  (RVO)
 • Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu 
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
 • Sociaal Economische Raad (SER) 
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland 
 • International Labour Organisation (ILO)
 • DANIDA Denmark
 • Pianoo
 • UNICEF
governments organization
Share This