Kinderarbeid neemt toe door COVID-19

Vrijdag 12 juni stonden we stil bij de Internationale Dag tegen Kinderarbeid. Volgens de cijfers van vóór de coronapandemie werken wereldwijd nog altijd 152 miljoen jongens en meisjes, waarvan maar liefst 72 miljoen gevaarlijk werk doen. Het goede nieuws is dat we...

Rise in child labour due to COVID-19

On June 12th we celebrated the International Day against Child Labour. According to the pre-COVID-19 figures, 152 million boys and girls are still trapped in child labour worldwide, with as many as 72 million doing dangerous work. The good news is that we are making...

How can purchasing practices steer responsible supply chains?

My last blog looked at what managing supply chains in a responsible way means and why companies are doing this, among other based on the article in the Economist with the title ‘No more excuses’ Responsible supply chains in a globalized world. Exploring this topic...

Due diligence in de praktijk: bedrijven bestrijden Kinderarbeid

For the English version click here Is kinderarbeid nog steeds een probleem? Eerst het goede nieuws: kinderarbeid is sinds het begin van deze eeuw afgenomen met meer dan 30%. Er werken nu nog “maar” 168 miljoen kinderen volgens de International Labour Organisation...